Prprzepraszam za brak wpisów ale czujnik wykonałem i testował się przez cały czas, pracuję nad wiarygodnością pomiarów.
Myślę że za jakiś czas pokaże kolejną iterację całkowicie niezależną