Wideo kurs design Spark PCB

kompleksowy kurs programu Design Spark PCB

 

 • Opis interfejsu
 • Tworzenie nowego projektu
 • Edytor schematów
 • Ustawianie siatki
 • Personalizacja kolorów
 • Zmiana jednostek w dokumencie

 

 • Edytor schematów
 • Tworzenie raportów
 • Rysowanie kształtów
 • Przejście z edytora schematów do edytora PCB

 

 • Edytor PCB
 • Prowadzenie ścieżek
 • Tworzenie przelotek
 • Ustalanie reguł w projekcie
 • Rysowanie kształtów z miedzi
 • Polygony

 

 • Wprowadzanie zmian na schemacie
 • Wprowadzenie zmian na PCB
 • Wstawianie przelotek
 • Zmiana numeracji komponentów
 • Wylewanie poligonów

 

 • Edytor schematów
 • Dodawanie komponentów
 • Tworzenie połączeń
 • Menu kontekstowe komponentów
 • Elementy interfejsu
 • Tworzenie listy części (BOM-u)

 

 • Korzystanie z bibliotek on-line „Model Source”

 

 • Zmiany nazw komponentów
 • Grupowanie elementów
 • Drukowanie wzoru ścieżek do formatu .pdf
 • Import kształtu płytki

 

 • Zintegrowane biblioteki
 • Tworzenie własnych symboli
 • Tworzenie własnych obudów

Masz pytania?

Potrzebujesz szkolenia?

Zapraszam do kontaktu

Kontakt:

11 + 4 =